Logo

ข้อมูลหลักสูตร

Angular 5 สำหรับผู้เริ่มต้น


คอร์สสอนเขียน Angular 5 ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการทำเว็บไซต์ใหม่บน Javascript Framework สำหรับทำเว็บแอพ พัฒนาขึ้นมาโดยพนักงาน Google และได้รับการสนับสนุนโดย Google อย่างเป็นทางการ โดย Angular เน้นการสร้างแอพลิเคชั่นในฝั่ง Client-Sideในรูปแบบของ HTML, CSS และ JavaScript/TypeScript ซึ่งในท้ายที่สุด TypeScript จะถูก compile ไปเป็น JavaScript
 

 

 

ประโยชน์ของ Angular

 
  • ทำให้ Application มีโครงสร้างที่สะอาดมากขึ้น (Clean Structure) และส่งผลให้ มีความง่ายต่อการดูแลระยะยาวนั่นเอง
  • มี re-usable code จำนวนมาก เช่น navigation และ browser history เป็นต้น
  • ช่วยให้ทำการสอบ application ได้หลากหลายมากขึ้น เช่น automatic test ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน application

 

ทำไมต้อง Angular?

 
Angular เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการทำเว็บไซต์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ Javascript คล้ายคลึงกับเทคโนโลยีตัวอื่นๆ เช่น jQuery, Node JS, React และ Vuejs เป็นต้น หากต้องการใช้งาน JavaScript ในเว็บไซต์อาจเขียนด้วย JavaScript ปกติ หรืออาจใช้ jQuery เขียนก็ทำงานได้ แต่เมื่อเว็บไซต์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นการเขียน JS ปกติ หรือ jQuery นั้นจะมีความยากลำบากในการ Maintain เทคโนโลยีใหม่อย่าง Angular จึงมีแนวคิดใหม่ ๆ เป็นของตัวเอง (เช่น jQuery จะวาง DOM ก่อน แต่ Angular จะวางข้อมูลก่อน) เพื่อลดโครงสร้างยุ่งยากและทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

 
หากคุณมีพื้นฐานการเขียน Angular มาก่อนแล้ว และสนใจที่จะต่อยอดความรู้จากการใช้ Angular เพื่อพัฒนาเว็บแอพไปสู่การพัฒนา Mobile application ขอแนะนำหลักสูตร IONIC3 และ Firebase 4
 

 

เหมาะสำหรับ ผู้สนใจทั่วไป
สิ่งที่จะได้รับ เอกสารการอบรม
พื้นฐานที่ต้องมี ไม่มี
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง
สนใจหลักสูตร
ขอข้อมูลทางอีเมล