Logo

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรที่ออกแบบให้ผู้มีประสบการณ์ที่ต้องการจัดสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP ต่อยอดสู่มาตรฐาน การพัฒนาในระดับสากลด้วย Codeigniter Framework เพื่อจัดการเว็บไซต์และสร้างความปลอดภัยของเว็บไซต์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร รวมไปจนถึงความสามารถในการปรับแก้ไขระบบเดิมที่พัฒนามาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก

 

แนวทางการอบรมสำหรับ Web Programming 

 

เหมาะสำหรับ นักเรียน ผู้สนใจทั่วไป
สิ่งที่จะได้รับ เอกสารการอบรม
พื้นฐานที่ต้องมี Html + PHP พื้นฐาน และ Jquery + Ajax (ถ้ามี)
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน รวม 14 ชั่วโมง
สนใจหลักสูตร
ขอข้อมูลทางอีเมล