เข้าใจชีวิตของสินค้า เพื่อชิวิตของธุรกิจ

เปรียบสินค้ากับชีวิตของเราแล้ว มันก็คงไม่ต่างอะไรที่จะต้องมีวงจรชีวิตของมัน เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา 

6Ws1H พฤติกรรมผู้บริโภค เรื่องที่ละเลยไม่ได้

"รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง"  นี่คงไม่ใช้ได้แต่เพียงนักการตลาดระดับอาชีพ ผู้ประกอบการรายย่อยๆ ก็คงต้องยึดมั่นในคำๆ นี้ด้วยเช่นเดียวกัน