เข้าใจชีวิตของสินค้า เพื่อชิวิตของธุรกิจ

April 11, 2021 by

เปรียบสินค้ากับชีวิตของเราแล้ว มันก็คงไม่ต่างอะไรที่จะต้องมีวงจรชีวิตของมัน…
Read more >>
6Ws1H พฤติกรรมผู้บริโภค เรื่องที่ละเลยไม่ได้

April 11, 2021 by

"รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง"…
Read more >>