ลงนาม MOU ความร่วมมือพัฒนาวงการฟินเทคของประเทศไทย

ลงนาม MOU ความร่วมมือพัฒนาวงการฟินเทคของประเทศไทย

สกิลทรี (ประเทศไทย) ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เซเว่น รีพับลิค จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับทาง สมาคมฟินเทคประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 และได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อช่วยผลักดันวงการฟินเทคของประเทศไทยให้ดำเนินไปได้อย่างมั่นคงและรวดเร็ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยทาง สกิลทรี (ประเทศ) ไทยจะให้ความร่วมมือทางด้านความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางดิจิทัลและเทคนิคต่างๆ ให้แก่สมาคมรวมไปจนถึง Starup ทีมต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกและเป็นสมาชิก F13 Sandbox, Thai FinTech Association ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการไทยและบุคคลทั่วไปให้แข็งแกร่งก้าวทันยุคดิจิทัล 4.0